Valné shromáždění ESÚS NOVUM
Valné shromáždění ESÚS NOVUM

2023-06-22 Valné shromáždění ESÚS NOVUM

15.06.2022 se v Muzeu historie izolace, internace a integrace v Bílé Vodě konalo Valné shromáždění ESÚS NOVUM.
Během jednaní byla schválena zpráva o činnosti za rok 2022,zpráva o hospodaření za rok 2022.
Byl také schválen Plán činnosti Seskupení a rozpočet na rok 2023 a ředitelé získali absolutorium za práci v roce 2022.