int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Dostavba dálnice S3D11 – naše společná priorita - ESÚS NOVUM S R.O
 
Dostavba dálnice S3/D11 – naše společná priorita

Dostavba dálnice S3/D11 – naše společná priorita

24. června 2016 se v hotelu Davídek v Trutnově konala konference týkající se postupu dostavby rychlostní silnice S3 na území Polské republiky a dálnice D11 na území České republiky. Konferenci uspořádalo Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum. Konference byla spolufinancována z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Nysa.
Slavnostního zahájení konference se ujali ředitel ESÚS Novum Bartosz Bartniczak spolu se svým zástupcem Miroslavem Vlasákem. Bylo konstatováno, že první konference, která se věnovala této tématice, se konala v minulém roce v Lubawce. Na závěr této konference podepsali všichni účastnici deklaraci o spolupráci s cílem co nejrychlejší dostavby této, nejen pro náš region, ale i pro polskou a českou republiku, strategické komunikace. Cílem letošní konference bylo seznámení se se současným stavem přípravy této velmi důležité stavby.
Ředitel ESÚS Bartosz Bartniczak seznámil přítomné s dopisem, který byl zaslán Ministerstvem infrastruktury a stavebnictví. Pan ministr se omlouvá, že se vzhledem k jiným svým povinnostem nemůže konference osobně zúčastnit. V dopise uvádí, že stavba rychlostní komunikace S3 v úseku ke státní hranici s Českou republikou je jedním z nejdůležitějších úkolů spojených s rozvojem dopravní sítě v Polsku. Tento úkol je zapsaný v programu staveb státních komunikací na období 2014 – 2023 (s perspektivou do roku 2025), který zahrnuje plány spojené s realizací investic do dopravní infrastruktury. Provádějí se projektové práce a také vlastní stavba úseku Legnica-Bolków, který spojí rychlostní komunikaci S3 s dálnicí A4. Generální ředitelství silnic a dálnic PR podalo žádost o dofinancování této investice z prostředků programu Connecting Europe Facility (CEF). I přes negativní rozhodnutí Evropské komise polská strana má záměr dobudovat rychlostní komunikaci S3 k hranici s našimi jižními sousedy v souladu s plánovaným harmonogramem. Tento dopis podepsal jménem ministra infrastruktury a stavebnictví pan Jerzy Szmit, státní tajemník.
Provním vystupujícím byl pan Ivan Adamec – poslanec Parlamentu ČR a starosta města Trutnova. Ve svém vystoupení zdůraznil, jak důležitou je z pohledu jednotlivých samospráv dostavba této dálnice. Uvedl, že její dostavba velmi pomůže při získávání nových investorů.
Další vystupujícím byla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR paní Klára Dostálová. Ve svém vystoupení se zaměřila na územní plánování v české republice v souvislosti s realizací dostavby dálnice, konkrétně v souvislosti s dopravními koridory. Politika územního rozvoje české republiky byla aktualizována 15. dubna roku 2015. Tento dokument obsahuje územní a rozvojové osy. Představila také Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje. Ukázala, jaké místo zaujímá v těchto dokumentech stavba dálnice D11. Podala také informace o plánech týkajících se financování stavby dálnice z prostředků Evropské unie. Úsek Hradec Králové – Jaroměř má být financovaný z operačního programu Doprava 2014-2020, stavba úseku Jaroměř – státní hranice z prostředků programu Connecting Europe Facility.
Dalším vystupujícím byl náměstek ministra dopravy ČR pan Kamil Rudolecký. Seznámil přítomné s postupem stavby jednotlivých úseku dálnice D11 a také s plány týkajícími se stavby zbývajících úseků.
Poté vystoupil pan Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí České republiky. Podal podrobné informace o stavu posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) u jednotlivých úseků dálnice.
Hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc hovořil o velkých očekáváních spojených s dostavbou této dálnice. Upozornil na to, že plány na tuto stavbu vznikly již v 70-tých letech 20. století.
Paní Agnieszka Zakęś, zástupce ředitele odboru infrastruktury Dolnoslezského vojvodství informovala o tom, že jak česká, tak i polská dopravní síť je charakteristická velmi dobrým spojením silnic vyšších tříd ve směru východ – západ. Nedostatečný je ale počet takovýchto spojení ve směru sever – jih. Stavba těchto spojení by přispěla ke zlepšení dopravního spojení mezi zeměmi střední Evropy, což by přispělo k jejich aktivnímu investičnímu rozvoji. Dálnice a rychlostní komunikace pomáhají rozvoji území. Vzhledem k tomu, že tato spojení chybí, jsou příhraniční území v Polsku i v České republice velmi znevýhodněná při rozhodování o klíčových investicích. Důkazem toho, že stavba silnic vyšších tříd může přivést do území nové investory, je rozhodnutí o stavbě továrny Mercedes-Benz v Jaworu v souvislosti s již zahájenou stavbou části S3. Dostavba S3 i D11 bude stretegickým a přelomovým momentem pro dotčená území a velmi přispěje k jejich hospodářskému rozvoji. V nejbližším okolí těchto komunikací se nejčastěji soustředí logistická centra nebo průmyslové zóny.
Marek Novotný, ředitel správy Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic ČR informoval o tom, že v současné době se realizuje úsek dálnice D11 Osičky – Hradec Králové. Zároveň jsu připraveny ke stavbě úseky Hradec Králové – Smiřice, Smiřice – Jaroměř, Jaroměř – Trutnov a Trutnov – státní hranice. Podal také informace o intenzitě dopravy na současných státních silnicích včetně prognózy o intenzitě dopravy na nově vybudované dálnici D11. U každého úseku dalnice uvedl plánované náklady a seznámil přítomné také s problémy, které souvisí s jejich stavbou.
Dalším vystupjícím byl pan Robert Radoń, ředitel správy Wroslaw Ředitelství silnic a dálnic Polské republiky. Prezentoval postup stavby dálnice S3 v úseku Legnica-Lubawka. Úsek Legnica-Bolków je již ve výstavbě. Na úsek Bolków-Lubawka bylo získano posouzení stavby na životní prostředí. V únoru 2016 byla podána žádost o financování stavby S3 Bolków – státní hranice z programu „Spojujeme Evropu” (CEF).
Jan Birke, poslanec Parlamanetu České republiky a starosta města Náchod se věnoval současným dopravním problémům mezi Českou a Polskou republikou. Uvedl problémy, které vznikají díky vysoké intenzitě nákladní dopravy v centru Náchoda.
Edward Kaczor, předseda představenstva firmy Komunikacja Samochodowa w Kamiennej Górze spol. s r. o. se věnoval problematice stavby dálnice S3/D11 z pohledu podnikatelů. Uvedl, že v současnosti musí nákladní doprava jezdit přes hraniční přechody v Jakuszycích nebo v Náchodě. Dobudováním dálnice se otevře celý region světu.
Izabela Wańkowicz, vedoucí senátorské kanceláře paní senátorky Doroty Czudowskiej, upozornila na zvyšující se počet investic realizovaných již nyní na území města Legnica díky plánované stavbě rychlostní komunikace S3.
Andrzej Kosiór z Městského úřadu Wałbrzych podtrhl důležitost této investice pro Walbřišskou aglomeraci. Informoval o tom, že mnoho firem, které mají sídlo ve Walbrzychu, spolupracuje s českými firmami.
Piotr Miedziński, předseda Krkonošské agentury regionální rozvoje uvedl, že důležitým faktorem z pohledu rozvoje Jeleniohorské aglomerace je vybudování dopravního napojení z Bolkowa do Jelení Hory.