int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Statutární orgány - ESÚS NOVUM S R.O
 

Statutární orgány

Statutárními orgány ESÚS NOVUM jsou Valné shromáždění, Dozorčí rada a ředitel

Valné shromáždění
valné shromáždění je nejvyšším orgánem Seskupení. V souladu s § 26 odst. 1 Stanov ESÚS NOVUM s r.o. je Valné shromáždění složeno z 11 představitelů členů Seskupení, z nich 3 reprezentují Dolnoslezské vojvodství a po jednom Svazek polských obcí Euroregion Nysa, Svazek polských obcí Euroregion Glacensis, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj, Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob a Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osob.

Valné shromáždění tvoří:

1.    Dalibor Horák, místopředseda Valného shromáždění, Olomoucký kraj
2.    Krzysztof Hodun, předseda Valného shromáždění, Dolnoslezské vojvodství
3.    Julian Golak, Dolnoslezské vojvodství
4.    Agnieszka Zakęś, Dolnoslezské vojvodství
5.    Piotr Roman, Svazek polských obcí Euroregion Nysa
6.    Czesław Kręcichwost, Svazek polských obcí Euroregion Glacensis
7.    Jiří Ulvr, Liberecký kraj
8.    Martin Červíček, Královéhradecký kraj
9.    Ladislav Valtr, Pardubický kraj
10.  Petr Skokan, Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob
11.  Petr Hudousek - Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osobDozorčí rada
Kontrolním orgánem Seskupení je Dozorčí rada, která je složena ze 4 členů, ze kterých 2 reprezentují polskou stranu a 2 českou stranu.


Složení Dozorčí rady:

Marek Obrębalski - Předseda Dozorčí rady, Dolnoslezské vojvodství
Tomasz Śliwa-  Svazek polských obcí Euroregion Nysa
Adam Valenta - Liberecký kraj
Jan Šafařík - Olomoucký kraj

Ředitel

Výkonný orgán Seskupení, řídí jeho činnost a vyvíjí aktivity jeho jménem.

Pří zasedání Valného shromáždění, které se konalo 15. října 2021 v Meziměstí byl ředitelem Seskupení zvolen Miroslav Vlasák a zástupcem ředitele Bartosz Bartniczak.