int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(79) "/home/users/allsenses/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Statutární orgány - ESÚS NOVUM S R.O
 

Statutární orgány

Statutárními orgány ESÚS NOVUM jsou Valné shromáždění, Dozorčí rada a ředitel

Valné shromáždění
valné shromáždění je nejvyšším orgánem Seskupení. V souladu s § 26 odst. 1 Stanov ESÚS NOVUM s r.o. je Valné shromáždění složeno z 11 představitelů členů Seskupení, z nich 3 reprezentují Dolnoslezské vojvodství a po jednom Svazek polských obcí Euroregion Nysa, Svazek polských obcí Euroregion Glacensis, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj, Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob a Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osob.

Valné shromáždění tvoří:
1. Cezary Przybylski – Předseda Valného shromáždění, Dolnoslezské vojvodství
2. Martin Půta – Zástupce předsedy Valného shromáždění, Liberecký kraj
3. Igor Wójcik-Dolnoslezské vojvodství
4. Agnieszka Zakęś- Dolnoslezské vojvodství
5. Piotr Roman-Svazek polských obcí Euroregion Nysa
6. Czesław Kręcichwost-Svazek polských obcí Euroregion Glacensis
7. Vít Příkaský-Liberecký kraj
8. Jiří Rozbořil-Olomoucký kraj
9. Jiří Štěpán, Královéhradecký kraj
10. Zdenek Křišťál-Pardubický kraj
11. Josef Horinka-Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob
12. Petr Hudousek-Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osob

Dozorčí rada
Kontrolním orgánem Seskupení je Dozorčí rada, která je složena ze 4 členů, ze kterých 2 reprezentují polskou stranu a 2 českou stranu.
Složení Dozorčí rady:
Andrzej Jankowski – Předseda Dozorčí rady, Svazek polských obcí Euroregion Nysa
Krzysztof Bramorski – Dolnoslezské vojvodství
Radka Kotasová Loučková– Liberecký kraj
Pavel Šoltys – Olomoucký kraj

Ředitel
Výkonný orgán Seskupení, řídí jeho činnost a vyvíjí aktivity jeho jménem.
Pří prvním zasedání Valného shromáždění, které se konalo 22. října 2015 v Jelení Hoře byl ředitelem Seskupení zvolen Bartosz Bartniczak a zástupcem ředitele Miroslav Vlasák.