int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(79) "/home/users/allsenses/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Statutární orgány - ESÚS NOVUM S R.O
 

Statutární orgány

Statutárními orgány ESÚS NOVUM jsou Valné shromáždění, Dozorčí rada a ředitel

Valné shromáždění
valné shromáždění je nejvyšším orgánem Seskupení. V souladu s § 26 odst. 1 Stanov ESÚS NOVUM s r.o. je Valné shromáždění složeno z 11 představitelů členů Seskupení, z nich 3 reprezentují Dolnoslezské vojvodství a po jednom Svazek polských obcí Euroregion Nysa, Svazek polských obcí Euroregion Glacensis, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj, Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob a Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osob.

Valné shromáždění tvoří:
1.    Jiřího Ulvra Předseda Valného shromáždění, Liberecký kraj
2.    Krzysztof Hodun  Zástupce předsedy Valného shromáždění, Dolnoslezské vojvodství
3.    Julian Golak - Dolnoslezské vojvodství
4.    Agnieszka Zakęś- Dolnoslezské vojvodství
5.    Piotr Roman- Svazek polských obcí Euroregion Nysa
6.    Czesław Kręcichwost- Svazek polských obcí Euroregion Glacensis
7.    Vít Příkaský -Liberecký kraj
8.    Jiři Rozbořil- Olomoucký kraj
9.    Jiří Štěpán-Královéhradecký kraj
10.    Zdenek Křišťál -Pardubický kraj
11.    Josef Horinka -Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob
12.    Petr Hudousek - Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osob

Dozorčí rada
Kontrolním orgánem Seskupení je Dozorčí rada, která je složena ze 4 členů, ze kterých 2 reprezentují polskou stranu a 2 českou stranu.


Složení Dozorčí rady:

Krzysztof Bramorski - Předseda Dozorčí rady, Dolnoslezské vojvodství
Andrzej Jankowski –  Svazek polských obcí Euroregion Nysa
Adam Valenta - Liberecký kraj
Jan Šafařík - Olomoucký kraj

Ředitel

Výkonným orgánem Seskupení, který řídí jeho činnost a přijímá rozhodnutí jeho jménem, je ředitel.
Usnesením Valného shromáždění ESÚS NOVUM ze dne 15. října 2021 se stal ředitelem Seskupení Miroslav Vlasák a zástupcem ředitele Bartosz Bartniczak.