Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Vítejte

CO JE ESÚS?

ESÚS je evropský právní nástroj, který byl vytvořen s cílem ulehčení přeshraniční mezinárodní spolupráce mezi členskými státy. ESÚS umožňuje vytváření pracovních skupin a realizaci společných projektů. Založit ESÚS mohou partneři minimálně ze dvou členských států, které se musí nacházet nejméně v jedné z následujících kategorií:

  • členské státy;
  • regionální nebo místní samosprávy;
  • veřejný právní subjekt;
  • sdružení zahrnující subjekty náležející nejméně do jedné z těchto kategorií.