int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Společně řešíme problémy - ESÚS NOVUM S R.O
 
Společně řešíme problémy

Společně řešíme problémy

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Trvání projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 (36 měsíců).


POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen na řešení zjištěných systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. 

Hlavním cílem projektu je zintenzívnění spolupráce mezi klíčovými institucemi podílejícími se na česko-polské přeshraniční spolupráci, vytvoření kooperační sítě pro tuto spolupráci, komunikačních kanálů a platformy setkávání odborníků z určitých oborů. Vše bude realizováno prostřednictvím ESÚS NOVUM. Platforma střední velikosti vytvořená na úrovni podporovaného území programu Interreg V-A v prostoru působnosti ESÚS NOVUM přispěje k naplnění aktivit uvedených v prioritní ose 4: vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství subjektů za účasti veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných způsobilých subjektů. S cílem naplnění uvedených cílů bylo sestaveno 6 pracovních skupin pro různé oblasti spolupráce.

Uskuteční se konference a školící workshopy, jejichž výsledkem bude zvýšení informovanosti v daných oblastech. V rámci projektu vznikne platforma pro sítě spolupracujících institucí. Díky činnosti pracovních skupin budou zavedeny změny, které přispějí k odstranění bariér spolupráce. 

CÍLOVÉ SKUPINY:

V rámci projektu „Společně řešíme problémy” působí 6 odborných skupin. Členy pracovních skupin jsou lidé z obou stran hranice české a polské části podporovaného území. Jejich činnost je zaměřena na zintenzívnění spolupráce mezi klíčovými institucemi a komunitami v oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce. Jedná se o následující cílové skupiny projektu:

  • doprava
  • administrativní problémy
  • ochrana zdraví a bezpečnost
  • územní plánování
  • ochrana životního prostředí
  • hospodářská spolupráce

 

Oficiální webové stránky projektu

 

Kontaktní osoba:

Monika Kozłowska
koordinátorka mezinárodních projektů
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 506 425 002
monika.kozlowska@euwt-novum.eu