int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Akcent@net - ESÚS NOVUM S R.O
 

Akcent@net

                                 

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
 
Trvání projektu: 01.02.2018-31.01.2021 (36 měsíců)
POPIS PROJEKTU
 
Cílem projektu je vytvoření kooperační sítě učitelů ZŠ a SŠ z obou stran hranice na celé délce pohraničí. Vytvoření této sítě reaguje na výsledky předcházejícího projektu žadatele a jeho partnerů akcent@com, kdy se podařilo v mnoha učitelích na celé délce hranice probudit zájem o přeshraniční spolupráci. Tento cíl projektu bude naplňován zejména formou organizace 12 setkání učitelů škol z obou stran hranice (v každém z 6 euroregionů půjde o 2 setkání, na každé straně hranice 1). Další aktivitou je organizace jobshadowingových stáží učitelů na druhé straně hranice. Také bude vydána netradiční publikace Mozaika kultur.

PARTNEŘI PROJEKTU
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.
Institut EuroSchola, z.ú.
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín.
Uniwersytet Śląski w Katowicach

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

1. Networkingová setkání pro učitele – v každém z 6 euroregionů proběhnou 2 setkání, budou zaměřená na výměnu zkušeností pedagogů. Kromě zástupců škol budou na tato setkání zváni také zástupci zřizovatelů škol, pedagogických fakult či další odborné veřejnosti. Setkání budou dvoudenní, bude na nich zajištěno ubytování a strava. Setkání se bude účastnit ideálně 15 českých a 15 polských učitelů.
2. Individuální konzultace – budou vedeny on-line lektory Slezské univerzity (UŚ), mají pomoci účastníkům v přípravě na workshopy popř. dalších aktivitách v rámci projektu.
3. Jobshadowing – výměnné stáže pedagogů. Pro prohloubení činností přeshraniční sítě chceme učitelům nabídnout možnost seznámit se s tím, jak fungují školy na druhé straně hranice. V praxi půjde o vzájemné návštěvy pedagogických pracovníků na školách v druhé části euroregionu. Délka stáže bude odpovídat třem pracovním dnům. Pro pokrytí nákladů dostanou vyjíždějící učitelé minigrant.
4. Publikace „Mozaika kultur“ – ukáže průřez kulturou na celém CZ/PL pomezí (odtud název "Mozaika kultur"). Ilustrovaná publikace o ikonických postavách, místech či událostech jednotlivých euroregionů bude sloužit ve školách k obohacení regionální výchovy, k prohloubení znalosti o sousedících regionech a ke společným CZ/PL aktivitám. V informačních centrech a dalších institucích bude sloužit k propagaci kultury Čechů a Poláků. Publikace navazuje na úspěšnou "Netradiční příručku CZ/PL komunikace" vytvořenou v rámci předchozího projektu Akcent@com.


Oficiální webové stránky projektu

 

Kontaktní osoba:
Miroslav Vlasák
e-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu
tel: +420 608 863 289