int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } GDPR - ESÚS NOVUM S R.O
 

GDPR

 Informace o zpracování údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR”) informuji, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM se sídlem v Jelení Hoře (Jelenia Góra), ul. 1 Maja 27, Polsko, biuro@euwt-novum.eu, tel. +48 75 762 02 14.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu údajů, kterého lze kontaktovat na adrese iod@euwt-novum.eu, tel. +48 880 925 075.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
 1. na základě souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a GDPR), za účelem:
  • komunikace s Vámi, včetně účelů souvisejících s povolenými marketingovými aktivitami prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu a telefonu,
  • informování o termínech školení, včetně školení finančně podpořených z externích zdrojů,
  • zasílání informací v oblasti a rozsahu školení, kterých jste se účastnili nebo o něž jste projevili zájem,
  • ukládání dat v souborech cookies, shromažďování údajů z webových stránek a mobilních aplikací (v případě, že vyjádříte dodatečný souhlas vyplývající z předpisů o elektronické komunikaci).
 2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR), spočívající v:
 • vystavování daňových dokladů za poskytnuté služby,
 • prověření realizace školení a jejich auditech v případě, že budete využívat školení financovaná oprávněnými externími institucemi.
 1. uzavření a splnění smlouvy, která bude mezi námi uzavřena (článek 6 odst. 1 písm. b GDPR), a s ohledem na náš oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. c GDPR), spočívající v:
 • administraci Vašich požadavků zasílaných prostřednictvím kontaktního formuláře v situaci, kdy nejsou přímo spojeny s plněním smlouvy,
 • rezervaci Vašeho místa na školení a uzavření smlouvy o realizaci školení,
 • poskytnutí nezbytných podkladů, pozvánky na školení,
 • vystavení certifikátů, osvědčení, diplomů a potvrzení o absolvování školení,
 • pro analytické a statistické účely.
 1. Zpracovávány jsou ty Vaše osobní údaje, které pochází přímo od Vás nebo byly poskytnuty Vašim jménem.
 2. Vaše údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou využívány k automatickému rozhodování (profilování).
 3. Příjemci Vašich osobních údajů jsou pracovníci a spolupracovníci a subjekty podporující naší činnost (na základě poskytnutých plných mocí (oprávnění) nebo uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů), a také externí instituce oprávněné ke kontrole řádného fungování naší činnosti.
 4. Osobní údaje budou uschovávány po dobu trvání projektu a jeho udržitelnosti, plnění právních povinností, které se na správce vztahují, výkonu a ochrany právních nároků po dobu vycházející z obecných promlčecích lhůt pro nároky, nejdéle do 6 let od ukončení projektu.
 5. Osobní údaje uschovávány pro účely zasílání obchodních informací a přímého marketingu budou uschovávány a zpracovávány do okamžiku, kdy svůj souhlas zrušíte.
 6. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku. Máte právo kdykoliv souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu až do okamžiku odvolání souhlasu.
 7. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvní podmínkou a jste povinni je poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudete moci využít realizované projekty.
 8. Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s předpisy GDPR, můžete podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.