int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Cíle a úkoly - ESÚS NOVUM S R.O
 

Cíle a úkoly

ESÚS NOVUM bylo založeno s cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti oblasti, ve které Seskupení působí.

K dosažení výše uvedených cílů má Seskupení tyto úkoly:
 

 1. rozvoj spolupráce, kapacity a také společného využívání lidských zdrojů a infrastruktury, zejména v odvětví cestovního ruchu, kultury, vzdělání a zdravotní péče a také v oblasti výzkumů a technologického rozvoje;
 2. zachování a zlepšení společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických rizik;
 3. snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti služeb a dopravy, informačních a komunikačních sítí a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení a také spojených se zpracováním odpadů;
 4. podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního obchodu;
 5. podpora a propagace výzkumů, technologického rozvoje a inovací;
 6. podpora a propagace účinné a komplexní přeshraniční spolupráce, včetně právní a správní spolupráce;
 7. propagace integrace přeshraničních trhů práce;
 8. propagace místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, vzdělávání a sociální začlenění;
 9. podpora vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;
 10. zajištění spolupráce, dialogu a podmínek pro politickou a sociální diskusi;
 11. umožnění vytváření, navrhování a provádění projektů v rámci společně sestavované strategie rozvoje