int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } 15 let společně - ESÚS NOVUM S R.O
 

15 let společně

Zdroj financování: Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa a státního rozpočtu PR.

Trvání projektu: 01.06.2018-30.11.2018 (6 měsíců)

 

POPIS PROJEKTU

V roce 2018 uplyne 15 let od formalizace spolupráce mezi Dolnoslezským vojvodstvím a kraji Královéhradeckým, Libereckým a Pardubickým. Toto výročí bude příležitostí ke shrnutí dosavadní spolupráce a vytýčení jejího směru pro následující léta.

V rámci projektu je plánována dvoudenní konference, během níž dojde ke shrnutí 15 let spolupráce a vytýčení jejího směru pro následující léta. Konference se zúčastní 100 osob. Budou to mj. zástupci lokálních správních orgánů z Polska a ČR, zástupci místních samospráv, euroregionů, sdružení, hospodářských komor, agentur pro místní rozvoj, vysokých škol a nevládních organizací. Během konference prodiskutují přeshraniční dopravní spojení, současný i budoucí demografický vývoj v Polsku a ČR. Bude zorganizována panelová diskuze týkající se trhu práce v polsko-českém příhraničí. Hovořit se bude o deficitních profesích a profesích, kde počet pracovníků naopak překračuje poptávku na trhu práce. Bude rovněž zahájena diskuze o atraktivitě českého trhu práce pro Poláky a polského pro Čechy. Budou prezentovány výsledky doposud realizovaných projektů. Účastníci blíže poznají projekty realizované Euroregiony Nisa a Glacensis a také aktivity ESÚS NOVUM. Budou představeny také největší šance a výzvy v mezinárodní a přeshraniční spolupráci.

 

Kontaktní osoba:

Bartosz Bartniczak
Ředitel
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 780 166 522
bartosz.bartniczak@euwt-novum.eu