PARTNERSTVÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV DOLNÍHO SLEZSKA A ČESKÉ REPUBLIKY
PARTNERSTVÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV DOLNÍHO SLEZSKA A ČESKÉ REPUBLIKY

2023-11-06 Paradiplomacie, tj. mezinárodní spolupráce mezi místními samosprávami a jejich občany, je jedním z rozměrů diplomacie.

Paradiplomacie, tj. mezinárodní spolupráce mezi místními samosprávami a jejich občany, je jedním z rozměrů diplomacie, jehož význam v posledních letechneustále roste. Snadný přístup k cestování, rychlá výměna informací a internacionalizace téměř každé oblasti života způsobily, že zahraniční spolupráce jižnení výhradní doménou diplomatů a vlád států. Na významu nabývají dva jinétypy diplomacie, jako je veřejná diplomacie, která angažuje občany, média, občanskou společnost atd. Druhou formou je paradiplomacie, čili mezinárodníspolupráce samospráv a místních komunit. Klasická diplomacie se odehrává veformátu g2g - government to government (od vlády k vládě). V současné doběstále větší význam získávají formy p2p - people to people (lidé lidem), p2gpeople to government (od lidí k vládě) nebo g2p government to people (od vlády k lidem).