Setkání
Setkání

2023-01-25 Setkání

Zúčastnili jsme se polsko-německého online workshopu pracovní skupiny ZDRAVÍ na téma Přeshraniční podpora a prevence zdraví – duševní zdraví. Setkání organizoval Euroregion Spree-Neisse-Bober. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu DIALOG 2.0 spolufinancovaného v rámci Interreg Brandenburg-Polsko.