Valné shromáždění ESÚS NOVUM
Valné shromáždění ESÚS NOVUM

2022-06-15 Valné shromáždění ESÚS NOVUM

Dnes, 15.06.2022 se ve Sklárně Huta Szkła Kryształowego JULIA konalo Valné shromáždění ESÚS NOVUM. Během jednaní byla schválena:
- zpráva o činnosti za rok 2021;
- zpráva o hospodaření Seskupení za rok 2021.
Byl také schválen Plán činnosti Seskupení a rozpočet na rok 2022  a oba ředitelé získali absolutorium za práci v roce 2021.