Setkání na Sněžce
Setkání na Sněžce

2016-04-17 15. září 2015 byly na Sněžce slavnostně podepsány Stanovy a Úmluva o založení ESÚS NOVUM s r. o. Tyto dokumenty podepsalo 9 zakladatelů, šest českých a tři polské.

15. září 2015 byly na Sněžce slavnostně podepsány Stanovy a Úmluva o založení ESÚS NOVUM s r. o. Tyto dokumenty podepsalo 9 zakladatelů, šest českých a tři polské.
Jsou to Dolnoslezské Vojvodství, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Svazek polských obcí Euroregion Nysa, Svazek polských obcí Euroregion Glacensis, Euroregion Nisa – zájmové sdružení právnických osob a Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – zájmové sdružení právnických osob.


Zdjęcia