Setkání
Setkání

2020-11-06 „Vzdálené učení – příležitosti a hrozby“

Dnes (6.11.2020) jsme se v průběhu on-line setkání  s názvem „Vzdálené učení – příležitosti a hrozby“ s učiteli z české i polské strany. Učitelé, jak ze středních a základních škol, tak i ze škol vysokých, měli možnost podělit se se svými postřehy a zkušenostmi se vzdáleným vyučováním. Bylo představeno mnoho překážek, ale také jsme se snažili upozornit na pozitivní aspekty vzdálené výuky.
Byla to šance na poskytnutí pohledu na vzdálenou výuku z pohledu učitele, ale také mnoho učitelů má sví postřehy jako rodič. Je před námi více takovýchto setkání
 
Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Společně řešíme problémy“ při podpoře projektového týmu a účastníků projektu „Akcent@net“. Oba projekty jsou spolufinancované Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.