Právní subjektivita
Právní subjektivita

2016-05-01 Právní subjektivitu získalo ESÚS NOVUM s r.o. po registraci Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v registru Evropských seskupení pro územní spolupráci dne 16. prosince 2015.

Právní subjektivitu získalo ESÚS NOVUM s r.o. po registraci Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v registru Evropských seskupení pro územní spolupráci dne 16. prosince 2015.
https://www.msz.gov.pl/resource/ae9ef1e2-e263-4631-a42f-be53ab7f6f95:JCR