Konference
Konference

2020-11-09 GIS jako strategický nástroj pro rozvoj města a obcí, výměna polsko-českých zkušeností

V rámci spolupráce projektů  Target-CE Energy Efficiency solutions in CE cities a „Společně řešíme problémy“ (Interreg V-A CZ-PL), bude uspořádána konference věnovaná tématice využívání nástrojů GIS při moderním řízení měst a obcí.
Registrace: https://skupiny.esus-novum.eu/.../gis-jako-strategicky...