22 řína konalo se v sidle ESÚS NOVUM......
22 řína konalo se v sidle ESÚS NOVUM......

2017-10-18 22 řína konalo se v sidle ESÚS NOVUM jednaní, ktereho cílem bude společna připrava žadosti do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem projektu je přizpůsobení vzdělávací nabídky

22 řína konalo se v sidle ESÚS NOVUM jednaní, ktereho cílem bude společna připrava žadosti do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem projektu je přizpůsobení vzdělávací nabídky vysokých škol potřebám přeshraničního trhu práce. Vytvoření edukační nabídky odpovídající jak očekáváním mladých lidí, tak potřebám trhu práce bude možné jen při užší spolupráci polských a českých vysokých škol.
Partnery projektu jsou: Technická universita Liberec, Universita Pardubice, Universita Hradec Králové, Universita Palackého Olomouc, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého a Libereckého kraje, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.


Zdjęcia