2018-09-27 VE DNECH 17. – 20. 9. 2018 SE V JELENÍ HOŘE KONALA DALŠÍ VÝMĚNNÁ STÁŽ V RÁMCI PROJEKTU „JAK ZACHRAŇUJETE U VÁS?“.
2018-09-27 VE DNECH 17. – 20. 9. 2018 SE V JELENÍ HOŘE KONALA DALŠÍ VÝMĚNNÁ STÁŽ V RÁMCI PROJEKTU „JAK ZACHRAŇUJETE U VÁS?“.

2018-09-19 Ve dnech 10.-13. 09. 2018 se ve Wałbrzychu konala další výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“.

Ve dnech 10.-13. 09. 2018 se ve Wałbrzychu konala další výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“.
Do Zdravotnické záchranné služby Wałbrzych přijeli 2 zdravotničtí záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
V průběhu stáže se zdravotničtí záchranáři z Čech seznámili se systémem zdravotnického záchranářství na území Dolnoslezského vojvodství a zároveň také s právními základy poskytování těchto služeb na území Polska.
Představen zůstal také rozsah kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů zdravotnických záchranných služeb a zároveň standard vybavení záchranných vozidel.
Účastníci stáže se seznámili se způsobem řešení jednotlivých záchranářských úkolů Zdravotnické záchranné služby a účastnili se jejich výjezdů.


Zdjęcia