„20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“
„20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“

2019-11-05 Máme milou příležitost vás informovat o tom, že jsme partnery projektu „20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“

Máme milou příležitost vás informovat o tom, že jsme partnery projektu „20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816.
Vedoucím partnerem tohoto projektu je Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou a projekt je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
Více o projektu tutaj