Zasedání Valného shromáždení ESÚS NOVUM
Zasedání Valného shromáždení ESÚS NOVUM

2021-06-28 Zasedání Valného shromáždení ESÚS NOVUM

25.06.2021 v Kudowie Zdrój konalo zasedání Valného shromáždení ESÚS NOVUM. Na zasedání byla shrnuta naše dosavadní práce a byl schválen plán práce na rok 2021 a finanční hospodaření za rok 2020.