Zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM s r.o.
Zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM s r.o.

2016-04-29 15. dubna 2016 se v Kuksu v České republice konalo zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM s r.o. Valné shromáždění shválilo zprávu o činnosti současně se zprávou o hospodaření Seskupení

15. dubna 2016 se v Kuksu v České republice konalo zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM s r.o. Valné shromáždění shválilo zprávu o činnosti současně se zprávou o hospodaření Seskupení za rok 2015. Vedení Seskupení představilo plán činnosti a rozpočet na rok 2016. Byla přijata usnesení o účasti Seskupení v projektech spolufinancovaných z vnějších zdrojů. Byly ustaveny tématické pracovní skupiny, které budou vykonávat svoji činnost v oblastech územní plánování, ochrana zdraví a bezpečnost, administrativní problémy, doprava, hospodářská spoupráce a ochrana životního prostředí.
 


Zdjęcia