Zasedání pracovní skupiny ochrana zdraví, bezpečnost a krizové řízení
Zasedání pracovní skupiny ochrana zdraví, bezpečnost a krizové řízení

2016-12-19 6. prosince 2016 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první zasedání pracovní skupiny ochrana zdraví, bezpečnost a krizové řízení.

6. prosince 2016 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první zasedání pracovní skupiny ochrana zdraví, bezpečnost a krizové řízení. Jednání se zúčastnili Robert Adach, zástupce ředitele odboru zdravotnictví Dolnoslezského vojvodství, Bartosz Komada – zástupce zdravotnické záchranné služby v Jelení Hoře, Alena Hložková – vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Zdeněk Tichý – zástupce zdravotnické záchranné služby Trutnov, Jan Mareš – vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Rudolf Broulík – vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje, Ester Hanušová Wilczek – zdravotnická záchranná služby Hradec Králové, Peter Ošlejšek – zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a představitelé ESÚS NOVUM - ředitel Bartosz Bartniczak, zástupce ředitele Miroslav Vlasák a Justyna Sawicka. Ředitel Seskupení zahájil jednání představením ESÚS NOVUM - seznámil členy pracovní skupiny s historií a činností Seskupení.V další části jednání se představili jednotliví členové pracovní skupiny, představili instituci kterou zastupují a také své kompetence.
Předmětem prvního jednání pracovní skupiny bylo popsání koncepce její činnosti. Bylo konstatováno, že pracovní skupina bude sdružovat osoby, které se zabývají jak ochranou zdraví, tak i krizovým řízením. V další části diskuse bylo poukázáno na problémy spolupráce na polsko - českém pohraničí, zvláště na problémy v rozdílné legislativě. Členové pracovní skupiny upozornili také na chybějící společný varovný systém, který dobře funguje na Německo – české hranici Zavedení takového systému by mělo být prioritou spolupráce na česko-polském pohraničí.


Zdjęcia