Zasedání implementační skupiny
Zasedání implementační skupiny

2016-05-31 24. května 2016 bylo ESÚS NOVUM organizátorem zasedání implementační skupiny Strategie integrované spolupráce na česko – polském pohraničí. V průběhu zasedání byly projednány aktulání

24. května 2016 bylo ESÚS NOVUM organizátorem zasedání implementační skupiny Strategie integrované spolupráce na česko – polském pohraničí. V průběhu zasedání byly projednány aktulání činnosti vykonávané v rámci Strategie. Projednány byly také problémy výzvy k předkládání projektů v rámci programu INTERREG V-A ČR – PR. Zasedání implementační skupiny bylo spojeno s prvním zasedáním pracovní skupiny ESÚS NOVUM. Zasedání se zúčatsnili zástupci všech členů Seskupení. V průběhu zasedání byly projednány aktivity, které v současné době Seskupení realizuje.


Zdjęcia