Vzdělávání nezná hranic
Vzdělávání nezná hranic

2016-09-27 Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou společně s Krkonošskou agenturou regionálního rozvoje a.s. v Jelení Hoře a s Evropským seskupením pro územní rozvoj NOVUM spol. s r.o.

Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou společně s Krkonošskou agenturou regionálního rozvoje a.s. v Jelení Hoře a s Evropským seskupením pro územní rozvoj NOVUM spol. s r.o. připravují realizaci projektu pod pracovním názvem „Vzdělávání nezná hranic”, který se bude týkat výuky českého a polského jazyka. Kurzy budou zaměřené na polské a české organizace, které spolu již spolupracují, nebo chtějí polsko-českou spolupráci navázat. Výuka jazyka bude prováděna formou e-learningu s doplněním o kontakt s lektorem. Mimo základní slovní zásobu bude vyučována i slovní zásoba týkající se oblasti činnosti účastníků. Bude zprovozněna dvojjazyčná jazyková platforma, do které bude mít každý účastník přístup prostřednictvím internetu. Délka trvání kurzu bude cca 12 měsíců. Kurz bude doplněn někalikadenními jazykovými semináři pro polské i české účastníky včetně studijních cest do českých i polských institucí. Každý účastník kurzu obdrží potřebné didaktické materiály.
V případě Vašeho zájmu o účast v projektu prosíme o zaslání orientačního počtu pracovníků Vaší organizace, které by se aktivně mohly tohoto jazykového kurzu zúčastnit vyplněním krátkého anketního dotazníku – odkaz na elektronickou anketu.
Budeme velmi rádi za zaslání výše uvedené informace případně i dalších podnětů týkajících se rozsahu výuky, délky trvání kurzu, způsobu výuky atp. na e-mail: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz do 31. 10. 2016. Vaše informace bude pouze vstupní deklarací zájmu o účast v projektu a není závazná pro žádnou ze zúčastněných stran. Konečná verze projektu a kurzu je v etapě přípravy.