Valné shromáždění ESÚS NOVUM
Valné shromáždění ESÚS NOVUM

2017-10-25 23. října se v Ruční papírně ve Velkých Losinách konalo zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM s.r.o. Předsedou Valného shromáždění byl zvolen na další dvouleté volební období pan Maršálek

23. října se v Ruční papírně ve Velkých Losinách konalo zasedání Valného shromáždění ESÚS NOVUM s.r.o. Předsedou Valného shromáždění byl zvolen na další dvouleté volební období pan Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski a zástupcem předsedy hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta.
Valné shromáždění také schválilo usnesení týkající se účasti Seskupení v projektech, spolufinancovaných z evropských fondů.


Zdjęcia