Valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, Branka o.p.s., místo konání Zámek Adršpach 22.11.2016
Valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, Branka o.p.s., místo konání Zámek Adršpach 22.11.2016

2016-11-24 Valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, Branka o.p.s., místo konání Zámek Adršpach 22.11.2016.

Valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, Branka o.p.s., místo konání Zámek Adršpach 22.11.2016. Seznámil jsem členy tohoto Svazu se vznikem ESÚS NOVUM a z jeho aktuální činností. Mají zájem o navázání spolupráce při řešení některých problémů na česko – polském pohraničí, např. koordinace návaznosti cyklobusů na české a polské straně apod.

http://kladskepomezi.cz/


Zdjęcia