Setkání starostů
Setkání starostů

2016-04-17 Setkání starostů pohraničí Olomouckého kraje a jejich sousedů z Polské strany - prezentace ESÚS NOVUM, seznámení s programem INTERREG V-A, fond mikroprojektů

Setkání starostů pohraničí Olomouckého kraje a jejich sousedů z Polské strany - prezentace ESÚS NOVUM, seznámení s programem INTERREG V-A, fond mikroprojektů - prezentoval Euroregion Glacensis. Organizátor MAS Horní Pomoraví.


Zdjęcia