Setkání se zástupci Evropského regionu Dunaj - Vltava
Setkání se zástupci Evropského regionu Dunaj - Vltava

2016-04-17 22. března jsme přivítali v našem sídle zástupce Evropského regionu Dunaj – Vltava paní Romanu Sadravetz a paní Simonu Standler. Evropský region Dunaj - Vltava působí na pohraničí tří států

22. března jsme přivítali v našem sídle zástupce Evropského regionu Dunaj – Vltava paní Romanu Sadravetz a paní Simonu Standler. Evropský region Dunaj - Vltava působí na pohraničí tří států – České republiky, Německa a Rakouska. Cílem setkání bylo navázání kontaktů, výměna zkušeností a hledání možností vzájemné spolupráce.


Zdjęcia