Setkání pracovní skupiny životní prostředí
Setkání pracovní skupiny životní prostředí

2017-03-23 22.03.2017 se konalo v sídle ESÚS NOVUM druhe setkání pracovní skupiny životní prostředí. Ředitel Seskupení seznámil přítomné členy pracovní skupiny s koncepcí projektu s názvem „Společně

22.03.2017 se konalo v sídle ESÚS NOVUM druhe setkání pracovní skupiny životní prostředí. Ředitel Seskupení seznámil přítomné členy pracovní skupiny s koncepcí projektu s názvem „Společně řešíme problémy”, jehož projektový záměr byl předložen do Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 4.
V rámci projektu jsou plánovány polsko-české konference a školení v oblasti ochrany životního prostředí pro zástupce státních a samosprávných institucí, které se touto problematikou zabývají, na české straně ORP a kraje. Členové pracovní skupiny byli požádáni o návrhy, jaké oblasti by bylo nejpotřebnější v tomto projektu řešit.


Zdjęcia