Setkání pracovní skupiny „Pro hospodářskou spolupráci” ESÚS NOVUM.
Setkání pracovní skupiny „Pro hospodářskou spolupráci” ESÚS NOVUM.

2017-04-07 20. března konalo se jednání pracovní skupiny „administrativní problémy” ESÚS NOVUM.

20. března konalo se jednání pracovní skupiny „administrativní problémy” ESÚS NOVUM.
Tématem jednání bylo představení koncepce projektu s názvem „Společně řešíme problémy”, který připravujeme k podání do Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. V rámci projektu je plánováno pořízení analýzy s názvem „Mapa kompetencí polské a české územní samosprávy”.


Zdjęcia