Setkání jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost
Setkání jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost

2017-03-28 27. března konalo se jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost”. Tématem jednání bylo představení koncepce projektu s názvem „Společně řešíme problémy”,

27. března konalo se jednání pracovní skupiny „Ochrana zdraví a bezpečnost”. Tématem jednání bylo představení koncepce projektu s názvem „Společně řešíme problémy”, který připravujeme k podání do Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. V rámci projektu je plánováno pořízení analýzy s názvem „Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení – společné cíle a úkoly v záchraně zdraví a životů občanů regionu”.


Zdjęcia