Příprava projektu „Jak zachraňujete u Vás?“
Příprava projektu „Jak zachraňujete u Vás?“

2017-02-13 Ve středu 8. 2. 2017 svolalo ESÚS NOVUM do sídla Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje potencionální partnery projektu „Jak zachraňujete u Vás?“

Ve středu 8. 2. 2017 svolalo ESÚS NOVUM do sídla Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje potencionální partnery projektu „Jak zachraňujete u Vás?“ ke společné koordinační schůzce. Setkání se zúčastnili zástupci ZZS Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Libereckého kraje a Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Walbrzychu, Kłodzku a Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. Partneři byli seznámeni se základními aktivitami projektu, který by měl být podán v rámci prioritní osy 4 operačního programu INTERREG V-A a měl by řešit prohloubení spolupráce zdravotnických záchranných služeb na území ESÚS NOVUM. Pokud dojde ke shodě, bude zpracován projektový záměr a poté projektová žádost. Termín podání projektového záměru je 28.2.2017, realizace projektu, jehož součástí by mimo jiné měla být společná cvičení, školení, workshopy a konference, byla stanovena na období od 1.1.2018 do 31.12.2020.


Zdjęcia