Pracovní skupiny ESÚS NOVUM týkající se administrativních problémů
Pracovní skupiny ESÚS NOVUM týkající se administrativních problémů

2016-12-19 8. prosince se konalo první zasedání pracovní skupiny ESÚS NOVUM týkající se administrativních problémů.

8. prosince se konalo první zasedání pracovní skupiny ESÚS NOVUM týkající se administrativních problémů. Tohoto jednání se zúčastnili Marian Kachniarz – výzkumné a rozvojové centrum územních samospráv Ekonomické university Wroclaw, Janusz Misiewicz – ředitel organizačně právního odboru Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství, Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v Orlických horách a Lukáš Chmel z krajského úřadu Libereckého kraje.
V průběhu jednání bylo dohodnuto, že práce této pracovní skupiny se bude soustředit na podporu řešení legislativních problémů ztěžujících česko-polskou spolupráci. Důležitým úkolem této pracovní skupiny bude i vytvoření materiálu, který objasní fungování samospráv v Polsku a Česku.


Zdjęcia