Polské pohraničí v čase změn
Polské pohraničí v čase změn

2016-06-17 24. května se konala ve Wroclawi konference „Polské pohraničí v čase změn”. Organizátorem konference byl Instytut Socjologii, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza ve spolupráci s

24. května se konala ve Wroclawi konference „Polské pohraničí v čase změn”. Organizátorem konference byl Instytut Socjologii, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza ve spolupráci s Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą a Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta oraz Sekcją Socjologii Etniczności PTS. Konference se konala pod záštitou maršálka Dolnoslezského vojvodství. V průběhu konfernce ředitel Seskupení přednesl referát na téma ESÚS NOVUM jako nový nástroj spolupráce na česko – polském pohraničí.