„Na stezce společného dědictví”
„Na stezce společného dědictví”

2016-10-11 6. října se v hotelu Impresja v Dusznikach-Zdroju konala konference s názvem „Na stezce společného dědictví”, jejímž organizátorem bylo Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM

6. října se v hotelu Impresja v Dusznikach-Zdroju konala konference s názvem „Na stezce společného dědictví”, jejímž organizátorem bylo Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM a spoluorganizátory Muzeum papírnictví v Dusznikach Zdroju společně s Ruční papírnou Velké Losiny.
Konference byla spolufinancována Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky z prostředků Česko – Polského fóra.
Cílem konference a také celého projektu „Na stezce společného dědictví” bylo upevnění spolupráce mezi Muzeem papírnictví v Dusznikach-Zdroju a Ruční papírny v českých Velkých Losinách. Tato spolupráce by měla pomoci při přípravě na získání přeshraničního zápisu na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Přeshraniční zápis by byl historicky prvním společným zápisem českých a polských partnerů. V Polsku je 14 zápisů na listinu UNESCO, z toho jsou tři přeshraniční s partnery z Německa, Ukrajiny a Běloruska. Českou republiku reprezentuje na listině UNESCO 12 objektů, mezi nimi není žádný přeshraniční.
Hosty konference přivítala náměstkyně Maršálka Dolnoslezského vojvodství paní Iwona Krawczyk společně se starostou města Dusznik-Zdroju panem Piotrem Lewandowskim.
Ředitel Muzea papírnictví v Dusznikach Zdroju pan Maciej Szymczyk představil koncepci zápisu na listinu UNESCO nejcenějších papírenských mlýnů. Pan Petr Fouček - ředitel Ruční papírny Velké Losiny představil její historii a také seznámil přítomné se současným způsobem financování jejího provozu. Paní Anna Marconi-Betka z Národního památkového ústavu z Warszawy podala informace na téma zápisů na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Pan Grzegorz Grajewski z Národního památkového ústavu – oddělení ve Wrocławi přednesl přednášku „Od památky architektury k technické památce – činnost papírny v Dusznikach-Zdroju v XIX. a XX. století. Pani Danuše Chromková z Ruční papírny ve Velkých Losinách seznámila přítomné se způsobem ruční výroby papíru. Pan Rafał Eysymontt z Wroclawské University představil dusznickou papírnu z pohledu architektury, dějin, analogie a významu. Pan Adam Szeląg z Wrocławské university představil historii polichromií nacházejících se v Muzeu papírnictví v Dusznikach Zdroju. Paní Anna Fortuna Marek z Národního památkového ústavu – oddělení v Rzeszowie přednesla analýzu významu papírny v Dusznikach-Zdroju jako výchozího bodu v plánu přípravy na zápis. Pani Joanna Seredyńska z Muzea papírnictví v Dusznikach-Zdroju představila systém hašení mlhou jako příklad zabezpečení historického papírenského mlýna.
Po ukončení konference se pozvaní hosté vydali prohlédnout si Muzeum papírnictví v Dusznikach Zdroju, aby si prohlédli budovu Staré papírny a seznámili se s ruční výrobou papíru.
7. října se uskutečnila studijní cesta do Ruční papírny ve Velkých Losinách, kde si účastníci prohlédli Muzeum a také mohli vidět výrobu papíru od úplného začátku, tedy od míchání bavlny v holendru, čerpání papíru až po výrobu hotových listů. Po ukončení prohlídky se uskutečnilo shrnutí dvoudenního setkání, které mělo pro společný záměr velký význam.