„Na stezce společného dědictví“
„Na stezce společného dědictví“

2018-05-18 Ve dnech 16. a 17. května 2018 se představitelé ESŚ NOVUM účastnili konference týkající se projektu „Na stezce společného dědictví“

Ve dnech 16. a 17. května 2018 se představitelé ESŚ NOVUM účastnili konference týkající se projektu „Na stezce společného dědictví“ ve Wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách. Cílem projektu je upevnění spolupráce mezi Muzea papírnictví v Dusznikach Zdroju, Ruční papírnou Velké Losiny a papírenským mlýnem v německém Homburgu, jehož konečným výsledkem má být společný zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Účastníky konference byli představitelé tří papíren, starostové Velkých Losin a Dusznik Zdroju, představitelé Národních památkových ústavů z Warszawy a Prahy a vědeckých institucí spojených s kulturou.

Projekt je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis.


Zdjęcia