Lázní Velichovky
Lázní Velichovky

2016-09-14 14. září se díky iniciativě ESÚS NOVUM konalo v lázních Velichovky setkání zástupců lázní Velichovky a Krkonošskou státní vyšší školou z Jelení Hory. Cílem tohoto setkání bylo navázání vzájemné

14. září se díky iniciativě ESÚS NOVUM konalo v lázních Velichovky setkání zástupců lázní Velichovky a Krkonošskou státní vyšší školou z Jelení Hory. Cílem tohoto setkání bylo navázání vzájemné spolupráce, v rámci které by se mohli studenti polské školy účastnit stáží v lázních Velichovky.