„Jak zachraňujete u Vás?“
„Jak zachraňujete u Vás?“

2018-05-24 Ve dnech 22.-23.5.2018 se konala zahajovací konference k projektu „Jak zachraňujete u Vás?“.

Ve dnech 22.-23.5.2018 se konala zahajovací konference k projektu „Jak zachraňujete u Vás?“. Konference se zúčastnilo cca 160 účastníků, jednalo se zdravotnické záchranáře, administrativní pracovníky zdravotnických záchranných služeb, představitele krajských samospráv a statní správy z Čech i Polska. Měli jsme možnost slyšet přednášky hostů z útvarů spojených se zdravotnickou záchrannou službou, jako je Horská služba nebo Letecká zdravotnická záchranná služba a vědeckých pracovníků z Ústavu záchranářského lékařství a katastrof Lékařské university v Białymstoku.
Prvním bodem programu konference bylo její slavnostní zahájení a vystoupení hostů. Potom náměstci hejtmanů s gescí zdravotnictví Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje Aleš Cabicar, Přemysl Sobotka a Dalibor Horák společně s poslankyní Alicí Chybicką diskutovali o nutnosti uzavření Česko – polské mezivládní dohody ve věci vzájemného poskytování zdravotnických záchranných služeb. V další části představili všichni partneři projektu své zdravotnické záchranné služby. Zbývající část prvního dne a druhý den byly vyplněny přednáškami spojenými se specifikou, problémy, spoluprací a současnými aktivitami a vybavením využívaným zdravotnickými záchrannými službami jak v Polsku, tak i v Čechách.