Hradec Králové
Hradec Králové

2017-06-05 22 května konalo se v Hradcí Kralove jednaní, ktereho cílem bude společna připrava žadosti do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

22 května konalo se v Hradcí Kralove jednaní, ktereho cílem bude společna připrava žadosti do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Partnery projektu jsou: Technická universita Liberec, Universita Pardubice, Universita Hradec Králové, Universita Palackého Olomouc, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého a Libereckého kraje, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Cílem projektu je přizpůsobení vzdělávací nabídky vysokých škol potřebám přeshraničního trhu práce. Vytvoření edukační nabídky odpovídající jak očekáváním mladých lidí, tak potřebám trhu práce bude možné jen při užší spolupráci polských a českých vysokých škol.


Zdjęcia