Filozofická fakulta University Hradec Králové ve spolupráci s CIRI KHK a Škodou Auto, a.s

2022-03-03 Filozofická fakulta University Hradec Králové ve spolupráci s CIRI KHK a Škodou Auto, a.s

 V pondělí 28.02.2022 jsme se zúčastnili diskusního panelu v rámci konference zaměřené na prezentaci výstupů projektu "Sociální změny spojené s rozvojem automobilové výroby v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou", kterou pořádala Filozofická fakulta University Hradec Králové ve spolupráci s CIRI KHK a Škodou Auto, a.s.
 Seznámili jsme účastníky s činností ESÚS NOVUM i naší spoluprací s Škodou auto a jejími dodavateli v této lokalitě.