Další výměnná stáž
Další výměnná stáž

2018-09-27 Ve dnech 17. – 20. 9. 2018 se v Jelení Hoře konala další výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“.

Ve dnech 17. – 20. 9. 2018 se v Jelení Hoře konala další výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“.
Do Zdravotnické záchranné služby v Jelení Hoře přijeli dva zdravotničtí záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
Účastníci stáže se seznámili se systémem zdravotnické záchranné služby na území Dolnoslezského vojvodství a také s právními základy fungování zdravotnických záchranných služeb na území Polska.
Byli seznámeni s rozsahem kompetencí a odpovědností jednotlivých členů zdravotnické záchranné služby a také se standardem vybavení záchranářských vozidel.
Účastnící stáže se seznámili se způsoby realizace jednotlivých úkolů zdravotnické záchranné služby a také se účastnili jejich výjezdů.


Zdjęcia