COVID-19 Lázně v době výjimečného stavu
COVID-19 Lázně v době výjimečného stavu

2020-05-13 Je za námi polsko-české setkání u kulatého stolu na téma COVID-19 Lázně v době výjimečného stavu.

Je za námi polsko-české setkání u kulatého stolu na téma COVID-19 Lázně v době výjimečného stavu – v rámci projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí a jeho vliv na regionální rozvoj – Spa 4 Development“.
Okolo 40 představitelů lázeňských obcí a organizací z obou stran hranice se setkalo prostřednictvím videokonference s cílem projednání vlivu pandemie COVID-19 na každodenní činnost lázní i obcí.
Byli představeny problémy spojené z chybějícími lázeňskými hosty a turisty, což má významný vliv na ekonomickou situaci jak lázní, tak i lázeňských obcí. Byly porovnány programy státní pomoci lázeňským obcím a lázním, které fungují na obou stranách hranic.
V průběhu jednání vznikla iniciativa vzniku společného prohlášení - vytvoření fóra spolupráce a podpůrných modelů.

Děkujeme všem za účast na jednání! 
Speciální poděkování patří moderátorům diskuzních panelů:
- panu Janu Golbovi – starostovi obce Muszyna a předsedovi představenstva Polského sdružení lázeňských obcí
- panu Janu Kuchaříkovi – starostovi města Františkovi lázně a předsedovi Sdružení lázeňských míst ČR
O dalších setkáních vás budeme průběžně informovat.