26. října 2016 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první zasedání pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci
26. října 2016 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první zasedání pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci

2016-10-31 26. října 2016 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první zasedání pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci. Účastníky byli Oskar Mužíček za Krajskou hospodářskou komoru Libereckého kraje

26. října 2016 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první zasedání pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci. Účastníky byli Oskar Mužíček za Krajskou hospodářskou komoru Libereckého kraje, František Molík za Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje, ředitel jednatelství Náchod, Jacek Rakoczy, zástupce Dolnoslezské hospodářské komory, Paweł Skrzywanek, předseda představenstva lázní Szczawno - Jedlina a.s., Jolana Vašáková za Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje, ředitelka jednatelství Trutnov, a představitelé ESÚS NOVUM - ředitel Bartosz Bartniczak, zástupce ředitele Miroslav Vlasák a Justyna Sawická.
Jednání zahájil ředitel Seskupení, představil ESÚS NOVUM, jeho historii a současnou činnost. Poté se představili všichni členové pracovní skupiny a také představili organizace, které zastupují. Po vzájemném představení si členové pracovní skupiny vyměnili své postřehy a náměty týkající se spolupráce v oblasti hospodářské spolupráce na polsko-českém pohraničí. Dohodli se také na plánu činnosti pracovní skupiny a na tématech, které budou projednávány na dalším jednání. Cílem činnosti pracovní skupiny musí být upevňování hospodářské spolupráce mezi podnikateli z Čech a Polska. Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že důležitou výzvou pro činnost této pracovní skupiny je likvidace bariér, které ztěžují vzájemnou spolupráci.


Zdjęcia