10. jednání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
10. jednání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

2017-11-24 10. jednání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Hradci Králové byly schvalovány také projekty v rámci prioritní osi 4.

Během 10. jednání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Hradci Králové byly schvalovány také projekty v rámci prioritní osi 4. Mezi nimi byly tři, které bude realizovat ESÚS NOVUM – „Společně řešíme problémy”, „Jak zachraňujete u vás?” a „Akcent@net”.